Fundusze unijne

Zapytanie ofertowe

Przedmiot:

Wagosuszarka

Dane:

Urządzenie pomiarowe laboratoryjne, przeznaczonym do wyznaczania wilgotności względnej próbek różnych materiałów. Zakres ważenia do 200 g.

Wymagania:

Przesłane oferty muszą być aktualne na dzień 01-10-2014.

Kryteria oceny:

Możliwość wydruku lub eksportu do pliku wykresów pomiaru. Cena.

 

 

P.P.H. fleisch mannschaft® - Polska Sp. z o.o. jest beneficjentem programów Unii Europejskiej:

Phare 2002
2002/000-580.06.02 Sektorowy Program Rozwoju MSP i Innowacji, Fundusz Wsparcia na Doradztwo

- Wdrożenie i Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymogami normy
ISO 9001:2000


Phare 2002
2002 SSG-2002/000-580.06.05 Regionalny Program Wsparcia Małych i Średnich Przedsiębiorstw – Przedsiębiorczość w Polsce


ue Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
 POIG.06.05.02-00-036/11-00
 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
 Udział w Wystawie Narodowej Poland Expo 2011 Uzbekistan

 

EU
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
 UDA-POIG.04.04.00-32-012/13-00 
 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013
 Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym