Zarządzanie jakością

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
P.P.H.  FLEISCH MANNSCHAFT–POLSKA SP. Z O.O.

 

Uznając zasadę, że jakość naszych produktów i świadczonych usług jest decydującym czynnikiem naszego powodzenia i osiągnięcia optymalnych zysków, dążymy tylko do takich działań, które spełnią wymagania naszych klientów i przepisów nas obowiązujących. Doskonaląc jakość usług poprzez stosowanie nowoczesnych i najlepszych rozwiązań  zawsze uwzględniamy oczekiwania klientów.


W naszej pracy kierujemy się mottem:
„Profesjonalna obsługa klienta to nasz główny produkt,
dodatki funkcjonalne i przyprawy to tylko profesjonalne dodatki”


Sześć  filarów Polityki Jakości:

 

 1. Bezpieczeństwo żywności

  Oferowanie do sprzedaży produktów o gwarantowanej jakości jest nadrzędnym celem naszej działalności. Dlatego wdrożyliśmy i ciągle utrzymujemy system zapewnienia jakości zdrowotnej opierający się na ustawodawstwie prawa żywnościowego, Dobrej Praktyce Produkcyjnej i Higienicznej, a także na analizie zagrożeń  i krytycznych punktach kontroli HACCP. Nasi pracownicy podejmują wszelkie działania zapewniające bezpieczeństwo zdrowotne żywności w oparciu o wymagania ww. systemów. 

 2. Relacje z Klientem

  Indywidualna obsługa zamówień, partnerskie zasady współpracy, ciągły kontakt z klientem, otwartość na jego potrzeby zapewniają najwyższy poziom zadowolenia i lojalności klientów. Nadrzędną zasadą w komunikacji 
z Klientami jest informowanie ich o wszystkich zmianach mających wpływ na bezpieczeństwo zdrowotne 
i dotyczących wymogów prawnych dostarczanych do nich produktów.

 3. Pracownicy

  Kompetentna, doświadczona i odpowiednio przeszkolona kadra pracownicza. Wiemy, że tylko dzięki odpowiednio dobranym pracownikom rozwój firmy jest możliwy, dlatego staramy się zapewnić pracownikom najlepsze warunki pracy i rozwoju. Pragniemy, aby pracownicy utożsamiali sukcesy firmy 
z własnymi osiągnięciami. Jesteśmy przekonani, że tylko świadomość wspólnego celu pozwoli na ciągły rozwój. Gwarantujemy ciągły rozwój kompetencji pracowników poprzez specjalnie opracowany program szkoleń.

 4. Zarządzanie

  Skuteczne zarządzanie firmą pozwala nam zapewnić stabilność i budowanie wiodącej pozycji firmy na rynku oraz uzyskanie znaczącej przewagi konkurencyjnej.

 5. Produkty

  Najwyższa jakość naszych produktów oraz ich powtarzalność gwarantowana jest poprzez wybór najlepszych dostawców, stałą kontrolę: dostarczanych surowców, parametrów procesu produkcji oraz produktów gotowych.

 6. Środowisko

  Spełnianie wszystkich wymagań prawnych w zakresie ochrony środowiska.


  Przyjęliśmy następujące cele, do których konsekwentnie dążymy:
  • zapewnienie wymaganego poziomu jakości produktów, usług i zadowolenia klienta,
  • zwiększenie poziomu sprzedaży przy optymalizacji kosztów,
  • utrzymanie i ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą PN-EN ISO 9001 
i wymaganiami HACCP,
  • promowanie rozwoju pracowników  w zakresie  podnoszenia kwalifikacji, etyki zawodowej i jakości,
  • wdrażanie nowoczesnych technologii.

 

Zaangażowanie całego zespołu P.P.H. fleisch mannschaft®– Polska Sp z o.o.
w realizowanie przyjętych założeń pozwoli na osiągnięcie założonych celów.